“คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง…..พ่อหลวงของแผ่นดิน

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และกลุ่มให้เบ็ดดีกว่าปลา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในกิจกรรม“คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง…..พ่อหลวงของแผ่นดิน

สำหรับงาน “คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง…..พ่อหลวงของแผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ตราตรึงอยู่ในหัวใจของ พสกนิกรชาวไทยตลอดไปภายในงานพบกับ 9 กิจกรรมแห่งความคิดถึง กิจกรรมที่ 1 การหล่อเหรียญที่ระลึก ”รักพ่อและทรงรัก” โดย กลุ่มให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา จัดทำโครงการศิลปะตามรอยพ่อ โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือหล่อเหรียญจากปูนปลาสเตอร์ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาพระราชดารัส “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” มาเป็นหัวข้อในการเรียนรู้ กิจกรรมที่2 ประติมากรรมแสงแดด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนร่วมชื่น ชมผลงานการสร้างภาพประติมากรรมจากเงาเป็นภาพคล้ายพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบกับวัตถุ กิจกรรมที่3 การแจกกล้าไม้ โดยสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมที่4 การวาดภาพ “คิดถึงพ่อ” ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกับผลงานของศิลปินแห่งชาติและ นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมามาร่วมรังสรรค์ภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ” กิจกรรมที่5 การประดับดอกดาวเรือง ให้พสนกนิกรร่วมใจประดับ ดอกดาวเรืองบนแท่นเลข 9 กลางศูนย์การค้าฯ กิจกรรมที่6 การสกรีนเสื้อ “คิดถึงพ่อ” ผลงานการออกแบบของศิลปินล้านนาชื่อดัง กิจกรรมที่7 การรับบริจาคหนังสือ เปิดรับบริจาคหนังสือใหม่หรือหนังสือเก่าเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่8 ลงนามถวายความอาลัย กิจกรรมที่9 บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “คิดถึงพ่อ” ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ผู้ทรงสถิตย์อยู่ในดวงใจชาวไทยไปตลอดกาล “คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง…..พ่อหลวงของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 

วันที่จัดงาน 20 – 29 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

http://www.centralfestival.co.th