คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก

กระทรวงคมนาคม เชิญร่วมงานตลาดน้ำ “คลองผดุงสุขใจ คมนาคม เชื่อมไทย เชื่อมโลก” ระหว่างวันที่ 5-25 ตุลาคม 2559 พบกับ อาหารถูกปากรสชาติถูกใจ และ กิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย
วันที่จัดงาน 5 –  25 ตุลาคม  2559
เวลาจัดงาน 10:00 – 19:00 น.
สถานที่จัดงาน ตลาดนัดคลองผดุง
https://th-th.facebook.com/khlongphadungkrungkasem/
event_13206_type50_p1_20160926135459