ข้าร่วมประกวดในงาน Seacon Mother’s Day Celebration

Seacon Mother’s Day Celebration รางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

ในวันที่ 12 -13 ส.ค. 59 นี้ ที่ลานซีซัน ชั้น 1 ซีคอน บางแค

 

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์   http://bit.ly/2a9a2sm

 1. สมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ซีคอน บางแค
 2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝากกิจกรรมการตลาดทีม D ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค

607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

 1. ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: marketingteamd@seaconbangkae.com
 2. ส่ง Fax.เบอร์ 02 – 454 – 8444

การสมัครเข้าประกวด

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2559
 2. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร / ไม่รับสมัครหน้างาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. การประกวดประเภท Seacon Family Fantasy เป็นการประกวดการแต่งกาย ประเภททีมจำนวน 2 คนขึ้นไป ได้แก่ ผู้ปกครองพร้อมด้วยบุตรหลาน เด็กชายหรือเด็กหญิงอายุระหว่าง 3 –9 ปี (เกิดตั้งแต่ปี 2550 – 2556)

2.การประกวด Seacon Kids’ Talent เป็นการประกวดความสามารถพิเศษ ประเภทเดี่ยว 1 คน เท่านั้น

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ เสื้อผ้าให้ตรงตาม Concept ที่แจ้งไว้
 2. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องแสดงความสามารถในด้าน การนำเสนอชุดความยาวไม่เกิน3 นาที และต้องเตรียมไฟล์เพลงหรือ CD เพลง ประกอบการแสดงมาด้วยตนเอง
 3. ห้ามผู้เข้าประกวดใช้อุปกรณ์ที่เป็นอันตราย   อาทิไฟ สัตว์มีพิษ ของมีคม  ฯลฯ
 4. ผู้เข้าประกวดที่มีสิ่งมีชีวิตมาประกอบการแสดงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดหากพบว่าสัตว์ที่นำมาร่วมแสดง มีพฤติกรรมที่อาจสร้างความอันตรายต่อผู้อื่น หรือทำให้การประกวดไม่ได้รับความสะดวก ทางศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ขอยุติการแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวดทันที
 5. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมการประกวดและตัดสินจนแล้วเสร็จ ตั้งแต่เวลา 11.00 ถึง 16.00 น.
 6. ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่าย หรือวิดีโอ ของการประกวดในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ต่อไป

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท + ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และใบรับประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท + ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และใบรับประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และใบรับประกาศนียบัตร

รางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมากที่สุด  ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ : เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

วันสิ้นสุดวันรับสมัคร 5 สิงหาคม 2559

สถานที่รับสมัคร เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ซีคอน บางแค

https://www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage/?ref=py_c

13680523_1126037047452970_6130283312038247266_n