ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

วันที่จัดงาน 26 ตุลาคม2560

เวลาจัดงาน 9.00 น.

สถานที่จัดงาน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

http://www.centralworld.co.th