ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ @ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

วันที่จัดงาน 26 ตุลาคม 2560

เวลาจัดงาน 9.00 น.

สถานที่จัดงาน ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

https://www.facebook.com/governmentcomplex