ของขวัญปีใหม่ 2559

สำหรับผุ่ที่ต้องการซื้อของขัวญเนื่องในงานอะไรก้แล้วแต่แต่ยังหาไม่ได้แนะนำไปงานนี้ครับ ของขวัญปีใหม่ 2559 ของกรมการส่งเสริมการส่งออกโดยมีตัวแทนจากผู้ผลิตสินค้าส่งออกโดยเฉพาะมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อลองไปงานนี้ได้เลยครับ

 

วันที่จัดงาน 18-27 ธันวาคม 2558

เวลาจัดงาน 10.00-20.00

สถานที่จัดงาน กรมการส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก

https://th-th.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81-1409753835926058/

12342732_1686948784873227_3881204057195788472_n