กิจกรรมวิ่งรอบกว๊าน Payao Lake 26 K

กว๊านพะเยา อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจากบึงบอระเพ็ด, หนองหาน และบึงละหาน)

คำว่า “กว๊าน” ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง” เกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง และในฤดูฝนก็กั้นไม่ให้น้ำไหลแรงไปท่วมเรือกสวนไร่นาที่อยู่ปลายน้ำ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทิวเขาเป็นฉากหลัง เกิดจากน้ำที่ไหลมาจากห้วยต่างๆ 18 สาย ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วน ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่สวยงามประทับใจผู้พบเห็น จนอาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่กว๊านพะเยานี่เอง

ริมกว๊านพะเยาเป็นร้านอาหารและสวนสาธารณะให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ กว๊านพะเยาในอดีตแต่เดิมเคยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีสายน้ำอิงไหลพาดผ่านคด เคี้ยวทอดเป็นแนวยาวไปตลอด จากทิศเหนือจรดขอบกว๊านฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมีหนองน้ำน้อยใหญ่หลายแห่งและร่องน้ำหลาย สายที่ไหลลงมาจากขุนเขาดอยหลวงแล้วเชื่อมติดต่อถึงกัน ทำให้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแห่งนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักและมีผู้คน เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นชุมชนนานนับตั้งแต่โบราณ

ทีละก้าว ภูมิใจเสนอ รายการวิ่งถนนระยะ 26 กม. รายการที่เราเชื่อว่าจะเป็นรายการที่น่าประทับใจในเขตภาคเหนือตอนบน การได้วิ่งรอบกว๊านสักรอบนึง เพื่อนๆจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เกินคาดหมาย และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมกว๊านที่หาดูไม่ได้อีกแล้ว

วันที่เริ่มกิจกรรม 29 พฤษภาคม 2559

เวลาเริ่มกิจกรรม 5.00 น.

สถานที่เริ่มกิจกรรม อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กว๊านพะเยา จังหวัด พะเยา

สมัครได้แล้ววันนี้ www.teelakow.com

https://www.facebook.com/tatchiangrai

https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99-Phayao-Lake-26K-189787548033308/

12805735_1056806574372124_5676944011474002465_n