กิจกรรมการแข่งขันรางยาว Majorette The Hub

ลูกท่านว่างช่วงหยุดยาว และไม่มีอะไรทำลองมางานนี้เสียเงินเผื่อเอาไปสนุกสนานเผื่ได้รางวัลด้วยนะ
ลงทะเบียนได้เฉพาะรถที่แกะแพ็คใหม่ในงานเท่านั้น
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 4,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท

วันที่จัดงาน 12-13 ธันวาคม 2558

เวลาจัดงาน เริ่มลงทะเบียน 13.00-15.00 น. และเริ่มแข่ง ตั้งแต่ประมาณ 15.00น.

ชั้น 2 บริเวณทางเชื่อม Zeer และ The Hub Zeer รังสิต ชั้น 2

https://www.facebook.com/SimbaThailand/

https://www.facebook.com/majorette.th/

12310559_449421538515866_7198757459731503489_n