การแสดงดนตรีไทย ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์

พระราชนิเวศน์มฤทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขอเชิญชมการแสดงดนตรีไทย ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ โดย คณะนักดนตรีจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. (รายการ 1.40 ชั่วโมง)
.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
รายการแสดง
.
รายการที่ 1
โหมโรงราโค วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ (10 นาที)
ผลงานการประพันธ์ของคุณครูมนตรี ตราโมท ผู้ถวายงานด้านดนตรีไทยในรัชกาลที่ 6
.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
.
รายการที่ 2
เพลงเขมรปี่แก้ว สามชั้น วงเครื่องสายผสมออร์แกน (15 นาที)
เนื้อร้องจากเรื่องวิวาหพระสมุท พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
.
รายการที่ 3
เพลงสกุณาน่าน เถา วงมโหรีและวงดนตรีล้านนาน่าน (20 นาที)
เนื้อร้องพรรณนาความงามของธรรมชาติ นก ในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “รักษ์ป่าน่าน”
.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
.

รายการที่ 4
เพลงระบำเริงอรุณ วงสามขลุ่ย (10 นาที)
เดี่ยวขลุ่ยโดยนายณัฐพล แก้วอินธิ นายทฤษฎี กล้ารอญ และนางสาววรรณิสา บัวสุวรรณ
.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
.
รายการที่ 5
เพลงโอ้ลาว สามชั้น วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว (15 นาที)
.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
.
รายการที่ 6
เพลงเดี่ยว (23 นาที)
เดี่ยวฆ้องวงเล็กเพลงกราวใน สามชั้น โดยนายสุวิชา พงษ์เกิดลาภ (20 นาที)
เดี่ยวจะเข้เพลงนกขมิ้น สามชั้น โดยนางสาวสลิลทิพย์ ธรรมิกบวร (3 นาที)
รายการสุดท้าย (เพลงลา)
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง วงมโหรี (8 นาที)
เนื้อร้องจากเรื่องพระราชวังสันในรัชกาลที่ 6

วันที่จัดงาน 11 มิถุนายน 2559

เวลาจัดงาน 13.30  (เวลาแสดง 1 ชั่วโมง 40 นาที)

สถานที่จัดงาน พระราชนิเวศน์มฤทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

https://www.facebook.com/tatphetfanpage/?fref=nf

13312748_1050589348340591_8572490843877399675_n