การแสดงคอนเสิร์ต “The 17 th Holy City Orchestra in Concert 2019”

การแสดงคอนเสิร์ต “The 17 th Holy City Orchestra in Concert 2019”
จัดโดย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 081 831 5425, 098 854 5791

https://www.facebook.com/ThailandCulturalCentre/