การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20

หลักสูตรเบื้องต้น
หลักการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ / อุปกรณ์และขั้นตอนการวาดภาพ /
การร่างภาพ และลงแสง-เงา / เทคนิคการลงหมึก / เทคนิคการใช้สีน้ำ /
ลิขสิทธิ์ และวิธีการเก็บรักษาผลงาน
วันพุธที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
หลักสูตรเบื้องต้น ท่านละ 4,500 บาท รวมค่าวิทยากร อุปกรณ์ หนังสือ เอกสาร อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง

หลักสูตรภาพวาดพฤกษศาสตร์โกอินเตอร์
พฤกษศาสตร์เบื้องต้นสำหรับศิลปิน / การเตรียมการวาดภาพพฤกษศาสตร์เพื่อตีพิมพ์หรือจัดแสดง / การกรอกใบสมัคร / การส่งผลงานออนไลน์และทางไปรษณีย์
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
ท่านละ 1,200 บาท
รวมค่าวิทยากร หนังสือ เอกสาร และอาหารว่าง
หรือ 1,000 บาท สำหรับท่านที่สมัคร 2 หลักสูตร หรือ เคยเข้ารับการอบรมการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ (โปรดแสดงประกาศนียบัตร หรือภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่น) รวมค่าวิทยากร เอกสาร และอาหารว่าง

การลงทะเบียน
เปิดรับสมัคร 1-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การชำระเงิน
กรุณาโอนเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศิริราช
กระแสรายวัน 016-3-00325-6

******
วิธีการโอนเงิน
เนื่องจากเป็นบัญชีกระแสรายวัน จะโอนออนไลน์ได้จากแอป SCB Easy เท่านั้นค่ะ

ธนาคารอื่นต้องไปที่เคานเตอร์ (หรือฝากเพื่อนๆ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ เงินแผ่นดิน ยุ่งยากหน่อยค่ะ

เข้าไปที่เมนู “จ่ายบิล”
เลือกบิล ค้นหาผู้ให้บริการ ค้นหา “มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลือกเลขที่บัญชี 016-3-00325-6
ใส่รหัสลูกค้า Ref.1 “0” (ใส่เลข 0)
ใส่รหัสลูกค้า Ref.2 “0” (ใส่เลข 0)
ใส่จำนวนเงิน
บันทึกช่วยจำใส่ชื่อนามสกุล เบอร์โทรของผู้เข้าอบรม
ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันแล้ว
ส่งสลิปมาที่อีเมล plantscience.mahidoluniversity@gmail.com
เขียน subject เป็น ชื่อนามสกุล ยอดเงินสมัคร ของผู้เข้าอบรม

กรุณาโอนเงินและส่งสำเนาการโอนเงิน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
กรุณาส่งสำเนาการโอนเงินที่อีเมล plantscience.mahidoluniversity@gmail.com
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หากท่านที่มีชื่อลงทะเบียน ไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้หากมีผู้ชำระเงินและส่งหลักฐานครบตามจำนวนรับแล้ว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการสมัคร
ไม่รับสมัครท่านที่ไม่มีชื่อลงทะเบียนมาก่อน และไม่สามารถคืนเงินได้

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ที่นี่
http://www.sc.mahidol.ac.th/Scpl/SCI/index.htm
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2201 5240, 0 2201 5232
โทรสาร 0 2354 7172

https://www.facebook.com/PlantScienceMUSC/

https://www.facebook.com/SciArtNetwork/