การประกวด Top Model Thailand 2018 รอบออดิชั่นภาคกลาง

การประกวดเด็กและเยาวชนระดับประเทศ เพื่อมุ่งสู่วงการบันเทิง ชิงทุนการศึกษา ถ้วยรางวัล มงกุฎ สายสะพายเกียรติยศ
www.facebook.com/topmodelth

 

วันที่จัดงาน 1 มิถุนายน 2561

เวลาจัดงาน 12.00 – 19.00 น.

สถานที่จัดงาน CentralPlaza WestGate

https://www.facebook.com/topmodelth/