กลุ่มมิตรผล นำทัพ “มิตรอาสา” กว่า 600 ชีวิต ร่วมกิจกรรม “มิตรอาสาฟื้นฟูป่าภูหลง” ร่วมใจ “ปลูกต้นกล้าทดแทนป่าไฟไหม้” ต้นน้ำภูแลนคา

งานนี้ส่งมาให้หลังจากจัดไปแล้วนะครับดังนั้เขาฝากประชาสัมพันธุ์ครับ Admin

กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงมาตรฐานการผลิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้แนวคิด ​“ร่วมอยู่ ร่วมเจริญซึ่งยึดถือและยึดมั่นปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ไฟไฟม้ป่าครั้งล่าสุด บริเวณ พื้นที่ป่าภูหลง บนเทือกเขาภูแลนคา .ภูเขียว .ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักกว่า 3,000 ไร่ โดยมีสาเหตุมาจากการลักลอบเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ของนายพรานนอกพื้นที่

กลุ่มมิตรผล โดยกลุ่มงานอ้อย ผู้นำด้านเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการไร่อ้อยยั่งยืน จึงได้จัดทัพมิตรอาสานำทีมโดยคุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย  ร่วมด้วยพนักงานกลุ่มมิตรผลและเกษตรกร ซึ่งมีทักษะฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ กว่า 600 คน  ร่วมจัดกิจกรรมมิตรอาสา ฟื้นฟูป่าภูหลง วัดป่ามหาวัน .ภูเขียว .ชัยภูมิ ร่วมใจปลูกต้นกล้าคืนผืนป่าต้นน้ำ ปลูกต้นกล้าพะยูงและมะค่าจำนวน 6,999 ต้น ทดแทนป่าผืนสุดท้ายที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่ป่าภูหลง พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการป้องกันไฟและฟื้นฟูป่ารวมถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบ กว่า 900,000 บาท  เมื่อเร็วๆ นี้ 

dsc_5418