UBON Half Marathon 2018

💗💙 UBON MARATHON 2018 💙💗
การแข่งขันวิ่ง ฮาฟมาราธอนนานาชาติ

📍ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
เวลา 04.00- 10.00 น.
ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

🏆ระยะการแข่งขัน
-ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (รุ่นอายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ )
-มินิมาราธอน 10 กม. (รุ่นอายุ 12-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)
-ไมโครมาราธอน 5 กม. ไม่จํากัดอายุ

⭐️สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ คือ

-ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. : BIB, เสื้อวิ่ง, เหรียญ / เสื้อ Finisher (เมื่อเข้าเส้นชัย ), ประกันชีวิต, รางวัล (ตามเงื่อนไข), กระเป๋า Goodie Bag (ตามเงื่อนไข), อาหาร
-มินิมาราธอน 10 กม. : BIB, เสื้อวิ่ง, เหรียญ, ประกันชีวิต, รางวัล (ตามเงื่อนไข), กระเป๋า Goodie Bag (ตามเงื่อนไข), อาหาร
-ไมโครมาราธอน 5 กม. : BIB, เสื้อวิ่ง, เหรียญ, ประกันชีวิต, รางวัล (ตามเงื่อนไข), อาหาร

หมายเหตุ
**สําหรับ2,000ท่านแรกรับกระเป๋าGOODIEBAG
** หมายเหตุ สําหรับผู้สมคัร 21 KM = 750 ท่านแรก
สําหรับผู้สมัคร 10KM=1,250 ท่านแรก

💸ค่าธรรมเนียมการสมัครวิ่ง
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. = 700บาท
มินิมาราธอน 10 กม. = 500 บาท
ไมโครมาราธอน 5 กม. = 350 บาท

 

วันที่จัดงาน 22 กรกฎาคม 2561

เวลาจัดงาน 04.00 – 10.00 น.

สถานที่จัดงาน ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

https://www.facebook.com/thaidotrun/