เป็นการรวมตัวของผุ้ประกอบการไทย กลุ่มเครื่องจักร ที่ใช้อุตสาหกรรม เสื้อผ้า สิ่งทอ อาทิเช่น จักรอุตสาหกรรม ,จักรโพ้ง, จักรลา, จักรแซก, จักรม้วนริม, จักรปัก,เครื่องพิมพ์บนผ้า, เครื่องทรานเฟอร์ , วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานผลิตเสื้อผ้า และสิ่งทอ เพื่อแสดงถึง เทคโนโลยีอันทันสมัย ด้านงานการ์เม้นท์ ที่จะช่วยให้ผู้ประการทำงานได้ ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งยังลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่จัดงาน 25-28 มีนาคม