Tag: สงการนต์

ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน 2559

สงกรานต์ภาคกลาง สงกรานต์ ภาคกลาง เริ่มขึ้นในวันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เป็น “วันกลาง” หรือ “วันเนา” และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันวันเถลิงศก ทั้ง 3 วันประชาชนจะประกอบพิธีทางศาสนา มีการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยปลา การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ การสรงน้ำพระ การขนทรายเข้า วัดก่อพระเจดีย์ทราย    ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน 2559  วันที่  16 เมษายน
Read More

งานสงกรานต์เมืองสุราษฎร์ 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์ 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม   งานสงกรานต์เมืองสุราษฎร์ 2559 วัน ที่ 13 เมษายน 2559 – 13 เมษายน 2559  ณ บริเวณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ถนนตลาดใหม่ และศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read More

เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2559

เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2559 วัน ที่ 12 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559  ณ สวนศรีธรรมโศกราชหอพระอิศวร อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ขบวนแห่นางดานพิธีสงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประเพณีแห่นางดาน เป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีตรียัมปวายหรือประเพณีโล้ชิงช้า ถือเป็นการอัญเชิญเทพชั้นรอง 3 องค์ มารอรับเสด็จพระอิศวรที่จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ในช่วงเดือนยี่ของทุกปี เชื่อกันว่าเป็นการประสาทพรให้มีความสุขสบาย คุ้มครองบ้านเมืองให้ปลอดภัย  ดังนั้นในเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีรูปแบบแตกต่าง  เนื่องจาก
Read More

ประเพณีสงกรานต์ ออน เดอะ บีช 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์ 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม   ประเพณีสงกรานต์ ออน เดอะ บีช 2559  วัน ที่ 13 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559  ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
Read More

งานประเพณีสงกรานต์หาดใหญ่ และมิดไนท์สงกรานต์ 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์ 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม   งานประเพณีสงกรานต์หาดใหญ่ และมิดไนท์สงกรานต์ 2559 วัน ที่ 13 เมษายน 2559 – 15 เมษายน 2559  ณ สี่แยกโอเดียน ถนนเสน่หานุสรณ์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3
Read More

งานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย 2559

สงกรานต์ภาคใต้  ตามความเชื่อของประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมที่ภาคใต้แล้ว สงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนเทวดาผู้รักษาดวงชะตาบ้านเมือง 13 เมษายน จะเรียกว่า “เจ้าเมืองเก่า” เชื่อกันว่าวันที่เทวดารักษาบ้านเมืองจะกลับบนสวรรค์ 14 เมษายน จะเรียกว่า “วันว่าง” วันที่ปราศจากเทวดารักษาเมือง 15 เมษายน จะเรียกว่า “วันรับเจ้าเมืองใหม่” วันรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อดูแลบ้านเมืองแทนองค์เดิม   งานประเพณีสงกรานต์เกาะสมุย 2559 วันที่ 13 เมษายน 2559 – 14 เมษายน
Read More

งานมหาสงกรานต์อีสาน หนองคาย 2559

สงกรานต์ภาคอีสาน  นิยม จัดกันอย่างเรียบง่าย แต่ว่ามากไปด้วยความอบอุ่น โดยคนอีสานจะเรียกประเพณีสงกรานต์ว่า “บุญเดือนห้า” หรือ”ตรุษสงกรานต์” บางพื้นที่จะเรียกว่า “เนา” และจะถือฤกษ์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เวลาบ่าย 3 โมง เป็นเวลาเริ่มงานโดยพระสงฆ์จะตีกลองโฮมเปิดศักราช จากนั้นญาติโยมจะจัดเตรียมน้ำอบหาบไปรวมกันที่ศาลาวัดเพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป แล้วต่อด้วยการรดน้ำดำหัว ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติผู้ใหญ่ เพื่อขอขมาลาโทษจากนั้นก็จะเป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน   งานมหาสงกรานต์อีสาน หนองคาย
Read More

ประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย 2559

สงกรานต์ภาคเหนือ (สงกรานต์ ล้านนา) หรือ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เริ่มตั้งแต่ “วันสังขารล่อง” (13 เม.ย.) ที่มีการทำความสะอาดบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล “วันเนา” หรือ “วันเน่า” (14 เม.ย.) วันที่ห้ามใครด่าทอว่าร้ายเพราะจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี “วันพญาวัน” หรือ “วันเถลิงศก” (15 เม.ย.) วันนี้ชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม ก่อนจะไปรดน้ำดำหัวขอขมาญาติผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย “วันปากปี” (16 เม.ย.) ชาวบ้านจะพากันไปรดน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆเพื่อขอขมาคารวะ “วันปากเดือน”
Read More

เที่ยวสงกรานต์ที่จังหวัดตาก

เที่ยวอิ่มบุญเต็มสุข…สนุกสดชื่นเต็มที่..เที่ยวสงกรานต์ที่จังหวัดตาก 9-17 เม.ษ.59 ท่องเที่ยวคลายร้อน..กับแหล่งท่องเทียวธรรมชาติมหัศจรรย์จังหวัดตาก และสนุกกับประเพณีมหาสงกรานต์จังหวัดตาก 9 วัน 9 อำเภอ สนุกทุกพื้นที่..! 15-16 ร่วมลุ้นร่วมเชียร์สาวงาม 2 ประเทศไทยเมียนมา บนเวทีแค๊ทวอล์คสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา   วันที่จัดงาน 9-17 เมษายน 2559 สถานที่จัดงาน จังหวัดตาก https://www.facebook.com/maesodland/  
Read More

งานสงกรานต์ถนนข้าวสาร 2559

ประเพณีสงกรานต์ การฉลองการขึ้นปีใหม่ ตามสุริยคติ วันสงกรานต์ ในแต่ละท้องถิ่นอาจไม่ตรงกัน แต่เป็นช่วงระหว่างวัน โดยการนับวันทางจันทรคติ และนอกจากประเทศไทยเราแล้ว ยังมีประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา ก็มีประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ด้วยเช่นกัน วันมหาสงกรานต์ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นวันสิ้นปีเก่า และเป็นวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ ต้องมีการยิงปืน หรือจุดประทัด ทำให้เกิดเสียงดัง เพื่อชับไล่สิ่งไม่ดีต่างๆ จะมีการปัดกวาดบ้านเรือน ซักเสื้อผ้า เพื่อทำความสะอาดและขับไล่สิ่งไม่ดีจากปีเก่าให้หมดไป วันเนา
Read More