อยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านร่วมช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และอวัยวะใน งาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” ครั้งที่ 2 ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. ที่ชั้น 2 หน้า “The Hall” Convention Center