มาเรียนรู้การเขียนตัวอักษร Calligraphy ด้วยปากกา Brush Pen ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนตัวอักษรภาษาอะงกฤษทั้ง 26 ตัว เมื่อจบเวิร์กชอป ผู้เข้าร่วมจะได้ปากกา กระดาษฝึกเขียน และชีทเรียน สามารถนำไปต่อยอดและฝึกฝนเองได้ที่บ้าน สอนโดย Nana ศิลปินชาวอินโดนีเซีย 13-14 ม.ค. 61 | 10.00-17.00 น. ค่าเรียน 2,800.- จำนวนผู้เข้าร่วม: 12 คนต่อวัน สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: