PEA Happy Run ( Night Run Pattaya)

งานวิ่งครั้งแรก บน แหลมบาลีฮาย กับบรรยากาศในยามค่ำคืนของพัทยา วิ่งสนุกกับเกมส์ตลอดเส้นทาง 5.5 กิโลเมตร

 

วันที่จัดงาน 27 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 20.00 – 23.00 น.

สถานที่จัดงาน ท่าเรือแหลมบาลีฮาย

https://www.facebook.com/WingNaiDee/