LACTASOY CHARITY 2018 “อิ่มบุญ…ดนโดน ณ สกลนคร-นครพนม”

แลคตาซอย ขอชวนคุณไป อิ่มบุญ อิ่มใจ ถ้วนหน้า ในเอ็กซ์คลูซีฟทริปงานบุญ เหินฟ้า..เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระ กราบสักการะพระธาตุประจำวันเกิด 2 นคร

พระธาตุประสิทธิ // พระธาตุมหาชัย // พระธาตุนคร // พระธาตุท่าอุเทน // พระธาตุมรุกขนคร // พระธาตุเรณู // พระธาตุศรีคูณ // วัดพระอินทร์แปลง // วัดป่าสุทธาวาส

>> พร้อมทำพิธีบวงสรวงใหญ่ <<
พระธาตุพนม และ พระธาตุเชิงชุม

ก่อนเข้านอน..อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง
และสีสันความสนุกในค่ำคืนของงานวัดริมฝั่งโขง
สไตล์อีสานม่วนซื่น พร้อมลุ้นรางวัลมากมาย

 

วันที่จัดงาน 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561

https://www.facebook.com/lactasoyclub/