Japan Job Fair 2017 by JCC

Japan Job Fair 2017 by JCC หรือ มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 6 โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นมหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ผู้หางานชาวไทยรู้จักอย่างกว้างขวาง ในวันที่ 16 – 17มิถุนายน 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

วันที่จัดงาน 16 – 17 มิถุนายน 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 20.00 น.

สถานที่จัดงาน ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.jcc.or.th/jobfair/th/home.php

http://www.qsncc.com

JAPAN-JOB-FAIR-2017-Poster