Gear Talk : Guitar Tone Workshop

มาร่วมกันเจาะลึกเรื่องโทนเสียงของกีตาร์ และ รีดศักยภาพของอุปกรณ์ของคุณออกมาให้ถึงขีดสุด

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ : ธีระมิวสิค ปิ่นเกล้า

-เจาะลึกเรื่องโทนเสียงกีตาร์

-โทนเสียงกีตาร์ในดนตรีแต่ละแนวเช่น Rock, Metal, Blues, Jazz และ Fingerstyle

-Tip และ Trick ในการรีดศักยภาพของอุปกรณ์ของคุณทั้ง กีตาร์ เอฟเฟกต์ และ แอมป์ ออกมาให้ถึงขีดสุด รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆไปใช้งานจริง

-Q&A : ถามตอบและรวมพูดคุยถึงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับโทนเสียงของกีตาร์

เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามลิ้งค์ด้านล่าง
https://goo.gl/forms/nSlSb72K0mcXuo6G3

 

วันที่จัดงาน 24 มีนาคม 2561

เวลาจัดงาน 13.00 – 16.00  น.

สถานที่จัดงาน Theera Music

https://www.facebook.com/GuitarTHAIonline/

https://www.facebook.com/TheeraMusic/