Community Industry Fair

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “Community Industry Fair (CI FAIR) อุตสาหกรรมชุมชนก้าวไกล วิสาหกิจไทยก้าวหน้า” ครั้งที่ 2 วันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์ และสินค้าดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยจากทั่วทุกภูมิภาค อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าบาติก ผ้าพื้นเมือง ผ้ามัดยอมธรรมชาติ เครื่องหนัง ของตกแต่งบ้าน สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และความสวยความงาม อาหาร และเครื่องดื่ม จากผู้ประกอบการกว่า 50 ร้านค้า ณ ใจกลางเอกมัย

วันที่จัดงาน 12 – 15 มิถุนายน 2560

เวลาจัดงาน 10.00 – 22.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

https://www.facebook.com/gatewayekamai/

editortalk_market_855_p3_20170525093254