Category: สัมมนา

เสวนาวิชาการ ภาพถ่ายกับพื้นที่และเวลา

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับภาพถ่ายในหัวข้อเรื่อง “ภาพถ่ายกับพื้นที่และเวลา ความเป็นปัจจุบันในอดีตและการมีส่วนร่วมของคนอื่น (vice versa)” วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ห้อง 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสวนาหัวข้อ “สีสันของประวัติศาสตร์ในภาพถ่ายเก่า” วิทยากร: วงศกร ถุงทอง (Sebastian Peet) ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงสีดิจิตอลภาพถ่ายเก่า ดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์
Read More

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่

#เรียนต่อญี่ปุ่น ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่ โดยสถาบันอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เสาร์ 4 พฤษภาคม 2019 ⏰ 13.00-17.30 น. โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท ชั้น 2 ห้องสุขุมวิท ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี! http://bit.ly/regis_sem_3-5 . รายละเอียดงาน http://jeducation.com/main/tsuji-seminar2019/ ===== สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่ จัดโดย Tsuji Culinary Institute Group
Read More

มหกรรมครูปล่อยของ แนะแนว

✨✨ครั้งแรกกับ “มหกรรมครูปล่อยของ…แนะแนว”✨✨ . ไม่ว่าจะเป็นครูแนะแนวแท้ ๆ หรือครูแนะแนวโดยบังเอิญ นักศึกษาครู และผู้สนใจที่มีความหวัง มีความกล้า และกำลังตามหาไอเดียคาบเรียนแนะแนวใหม่ ๆ เพื่อเด็ก ๆ . มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันและเติมไอเดียระหว่างกัน เราเชื่อมั่นว่าพลังในพื้นที่แห่งนี้จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในห้องเรียนและเครือข่ายเพื่อนครูที่จะเติมพลังกันไปหลังจากนี้ 😊 . ภายในกิจกรรม นอกจากจะเป็นพื้นที่การแบ่งปันไอเดียการสอนระหว่างกันแล้ว จากการที่ insKru ไปค้นพบคาบเรียนและเครื่องมือ ที่น่าสนใจของเพื่อนครูแนะแนว และกลุ่มเพื่อน
Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ด้วย สสวท. ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านเนื้อหา ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ซึ่งจะส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจวิชาดังกล่าวไปสู่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ https://www.facebook.com/earthscienceIPST/
Read More

งานเสวนาเขามอ 17 มีนาคม 2562

กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “เขามอ ศิลปะ และสวนไทย” KHAO MO, ART AND THAI GARDEN เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์สวนไทยและแนวทางการอนุรักษ์ โดยวิทยากรพิเศษ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ในหัวข้อ “เขามอ มรดกภูมิสถาปัตยกรรมไทย จากแนวคิดสร้างสรรค์ถึงการอนุรักษ์” ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง ในหัวข้อ “สวนไทยและเขามอจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์” และ คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ “จากเขามอสู่งาน ข้ามจักรวาล”
Read More

สัมมนา “เจาะลึกเศรษฐกิจ วิเคราะห์อนาคตการค้าอัญมณีฯ ไทยปี 2562”

ฟรีสัมมนาต้นปี 62…ที่ไม่ควรพลาด “เจาะลึกภาวะเศรษฐกิจโลก และวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ ต่อยอดโอกาสในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ” ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://www.git.or.th/InfoSeminar/ การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยขยายตัวค่อนข้างดีในช่วงปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตได้ดี แต่เมื่อย่างก้าวเปลี่ยนเข้าสู่ปีใหม่ การค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะยังมีทิศทางที่ดีอยู่หรือไม่ คงต้องติดตามดูว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปี 62 จะเป็นอย่างไรต่อไป ร่วมติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันกับงานสัมมนาดีๆ “เจาะลึกภาวะเศรษฐกิจ วิเคราะห์อนาคตการค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2562” พบกับหัวข้อสัมมนา “เข้าใจภาวะเศรษฐกิจโลก สร้างโอกาสส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 62” และอีกหัวข้อที่ไม่ควรพลาด สำหรับนักลงทุนทองคำทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ควรรับฟัง เพื่อให้รู้เทรนด์การค้าและการลงทุนทองคำในหัวข้อ “ แนวโน้มราคาทองคำต่อทิศทางการค้าและการลงทุนปีหมู”
Read More

เชิญร่วมงานเสวนาแกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลีสู่คนขายโรตีที่ไทย

เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ(Migrant Working Group-MWG)ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันผู้ย้ายถิ่นสากลปี 2561 (International Migrants Day 2018) และการเสวนาในหัวข้อ “MIGRANT IS AROUND”แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย เราจะอยู่ในบทบาทไหนเมื่อแรงงานหมุนรอบตัวคุณ” และการนำเสนอรายงานสถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นสากลปีพ.ศ. 2561 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. -16.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์
Read More

Advanced Threat Detection, Contextual Analysis & Enforcement

ETDA Thailand ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแผนพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้ด้าน Cybersecurity หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่หลากหลาย จากหน่วยงานและองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมเวที Open Forum ณ ETDA Thailand อย่างต่อเนื่อง สำหรับเวที Open Forum: Cybersecurity Knowledge Sharing Series II. ครั้งที่ 3/62 ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้หัวข้อ
Read More

สัมมนา ขายของบนเว็บแบบง่ายๆ และจัดการหน้าร้านคล่องตัว

สัมมนาฟรี “ขายของบนเว็บแบบง่ายๆ และจัดการหน้าร้านคล่องตัว” ด้วยระบบ POS Vision โดยคุณสิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิ้นสกรุ๊ป จำกัด . สัมมนานี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ขายของออนไลน์อยู่แล้ว หรือขายหน้าร้านแต่อยากเริ่มต้นขายของบนเว็บไซต์โดยมีระบบช่วยบริหารจัดการ 💻 สมัครฟรีที่ลิงค์นี้เลยครับ http://bit.ly/2R3XBUN ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเวบไซต์เท่านั้น โดยลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ครับ 🗓 17 ธันวาคม 2561
Read More

อ่านใหม่ : พุทธศักราชอัสดงฯ กับการเมืองของทรงจำ

#Matichon ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอ งานเสวนา “อ่านใหม่ : พุทธศักราชอัสดงฯ กับการเมืองของทรงจำ” . งานเสวนา “อ่านใหม่ : พุทธศักราชอัสดงฯ กับการเมืองของทรงจำ” เป็นการถอดรื้อมายาคติในนิยาย #พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ ที่ วีรพร นิติประภา Veeraporn Nitiprapha ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อสะท้อนว่าชาวจีนโพ้นทะเลมิได้เข้ามายังสยามเพราะหนีภัยสงครามเพียงอย่างเดียว หากแต่มีปัจจัยอื่นประกอบกันที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับคืนแผ่นดินเกิดได้ เช่น เหตุการณ์การเมืองและภัยสงครามจากประเทศจีนและไทย รวมถึงการเมืองของทรงจำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนซ้อนทับ บิดเบือน และกลายเป็นทรงจำของคนรุ่นถัดมาอันเกิดจากมายาคติดังกล่าว . การเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บรรยายผ่านสายตาของพวกเขาถึงสิ่งที่นิยายเรื่องนี้นำเสนอ
Read More