โขนเฉลิมพระเกียรติ ตอนพาลีสอนน้อง โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. – 16.00 น. สำรองที่นั่งเข้าชมฟรี (จำนวนจำกัด) ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.spsm.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม