Day: October 6, 2019

ASIA Fitness Conference 2019

ปรากฎการณ์รวมตัวกันอีกครั้งของ Fitness Professionals กว่า 1,200 คน ทั่วทั้ง ASIA! ในงาน Asia Fitness Conference ระหว่างวันที่ 10-14 ต.ค. 2562 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   ปรากฎการณ์รวมตัวกันอีกครั้งของ Fitness Professionals กว่า 1,200 คน ทั่วทั้ง
Read More

ขึ้นดอยไปสอยมะม่วงสามหมื่นแล้วตามล่าหาหัวใจที่น้ำตกปิตุ๊โกร

รายละเอียด​ ทริป ดังนี้ น้ำตกปิตุ๊โกร หรือเปรโต๊ะลอซู (น้ำตกรูปหัวใจ) น้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทย​ อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ ตั้งอยู่บนดอยมะม่วงสามหมื่นในเขตป่าชุมชนบ้านกุยเลอตอ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง จ.ตาก การเดินทางที่ต้องขับรถในระยะทางที่ไกลถึงหมู่บ้านกระเหรี่ยง​ คือ​ หมู่บ้านกุยเลอตอ​ และจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีก​ จึงควร​ใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน​ เพื่อจะได้ไม่เหนื่อยมาก​ ถึงจะได้เห็นความสวยงามของน้ำตก​ และยอดดอยมะม่วงสามหมื่น​ ค่าใช้จ่ายช่วยกันท่านละ 3,550 บาท​ ใช้ระยะเวลา​ 3
Read More

ช่างภาพเล่าเรื่อง

กิจกรรมเสวนา “ช่างภาพเล่าเรื่อง” ได้รับเกียรติจากคุณณัฐ ประกอบสันติสุข ตากล้องมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมพูดคุยประสบการณ์ในการถ่ายภาพผ้าบาติกจากนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ร่วมกับคุณพลอยไพลิน เทพพงษ์ เจ้าหน้าที่ทะเบียน ผู้รับหน้าที่ช่างภาพภาคสนาม และคุณศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ ที่จะมาร่วมบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานและแนวทางการถ่ายภาพผ้าบาติก ก่อนที่ภาพเหล่านั้นจะมาปรากฏในหนังสือประกอบนิทรรศการเล่มนี้ 📍 ณ ร้านหนังสือ World at the Corner ⏰ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม
Read More