*** การแสดงโชว์ทุกคืนเริ่มเวลา 20.00 น. *** วันที่ 13 ก.ค. 62 ชมการแสดงกะตั้วแทงเสือ ศิษย์หลวงปู่ชู วันที่ 14 ก.ค. 62 ชมการแสดงกลองยาว ขุนพลเจริญพร​ วันที่ 15 ก.ค. 62 ชมการแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมย 5คณะ. 1.ลูกท้าวมหาพรหม 2.ศิษย์เจ้าพ่อเจียวตี่เอี๊ยะ 3.ลูกหลวงพ่อแพ 4.ลูกพ่อพระศิวะมหาเทพ 5.ศิษย์เทวธรรม