Day: March 22, 2019

สวนดุสิตจัดให้ “มาลองมาเรียนภาษาและการสื่อสาร”

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจ เข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เอ….แล้ว จะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะ..ยังงง ยังไง สวนดุสิตจัดให้ อาจารย์ใจกว้าง..”เปิดห้องเรียนให้มาลองมาเรียน ในวิชา Art and Style of Listening and Speaking ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด โอ้โห… ระหว่างนี้มาแปลงร่าง สวมบทบาทเป็นนักศึกษาเรียนกันให้พอรู้ สัมผัสชีวิตนักศึกษารุ่นพี่ เพียง 1 วิชาก็จะรู้เลยว่า สาขาวิชานี้ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เกณฑ์การรับเป็นไง
Read More

ค่าย Kids’ Science

ค่ายกลางวัน 2 วัน (26 – 27 มีนาคม 2562) สำหรับเด็กอายุ 5 – 6 ปี จัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เรียนรู้จากการปฏิบัติเชิงเล่น https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation/
Read More

เปิดสนามเด็กเล่น บ้านเด็กหัวการค้า Special!

ครั้งแรก ครั้งพิเศษ กับการเปิดบ้านดึก และเปิดแค่ 7 ชม. เท่านั้น กับงานเปิด “สนามเด็กเล่นบ้านเด็กหัวการค้า SPECIAL!” เราเปิดวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เปิดแค่ 7 ชม. (13.00 – 20.00 น.) จัดเป็นพิเศษให้เด็กทุกรุ่น จะเด็ก 62 หรือ 63, 64, …
Read More