Day: October 1, 2018

In-Transit, a group photography exhibition by 5 photographers

นิทรรศการนำเสนอชุดภาพถ่ายผลงานของช่างภาพสาวไทย 5 ท่าน จุฑารัตน์ ภิญโญดุลยเจต, กมลลักษณ์ สุขชัย, มินตรา วงค์บรรใจ, พัดชา กิจชัยเจริญ และวลัยรัตน์ ยุทธนาวราภรณ์ กับจุดร่วมของการใช้ชีวิตช่วงระยะเวลาหนึ่งนอกพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นชิน อย่างการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือการย้ายถิ่นฐานจากภูมิลำเนาเดิมสู่แหล่งที่อยู่ใหม่(เพียงชั่วคราว) การมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาของการออกไปใช้ชีวิตนอก Comfort Zone ของตัวเองในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์ในการสำรวจตัวตนที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างการก่อร่างขึ้นจากบริบททางสังคมและเสรีภาพที่ได้รับ เมื่อ “ระหว่างทาง” นั้นก่อให้เกิดสภาวะต่างๆ ทั้งการเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยว หรือสิ่งไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ อาจก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางมุมมองและสร้างตัวตนในเวลาต่อมา สิ่งที่เกิดขึ้นถูกถ่ายทอดออกมาเป็นชุดภาพถ่ายที่มีหัวข้อแตกต่างไปตามประสบการณ์ของช่างภาพแต่ละท่าน
Read More

Innovation Thailand Expo 2018

“INNOVATION THAILAND EXPO 2018” A NEW LANDSCAPE OF THAILAND “มุมมองใหม่ ประเทศไทยที่แตกต่าง ด้วยนวัตกรรม” ———————————————————— ครั้งแรกของ INNOVATION FESTIVAL เทศกาลนวัตกรรมที่จะพลิกโฉมอนาคตของประเทศไทย FAIR: งานแสดงนวัตกรรมล้ำๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปี FIN: เปิดโอกาสธุรกิจนวัตกรรมกับบริการสับสนุนแบบบูรณาดารจากภาครัฐ FUN: สนุกได้สาระกับประสบการณ์หลากหลาย ให้ชีวิตดีขึ้น ———————————————————— งานนี้เหมาะสำหรับ… 1.
Read More

Future Business Forum “UX TALK”

UX Talk ทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยเริ่มมีการตื่นตัว ในทางฝั่งของ UX หรือ User Experience Design มากขึ้น การมี UX ที่ดีกลายเป็นอาวุธสำคัญเพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ UX Design ในหลายแง่มุม เช่น การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจด้วย User Experience Design หรือ เราจะสามารถนำข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างไร นอกจากนั้นบรรยากาศในการทำงานก็เป็นส่วนสำคัญที่บ่มเพาะให้ศาสตร์ด้านนี้เติบโตเช่นกัน ภายในงานเราจะพูดถึงวิธีการวิจารณ์งานแบบมีประสิทธิภาพไปจนถึงวิธีการทำให้คนในทีมเห็นเป้าหมายเดียวกันและรู้สึกว่าตนเองเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทีม มาดูกันว่า
Read More