Day: July 17, 2018

UBON Half Marathon 2018

💗💙 UBON MARATHON 2018 💙💗 การแข่งขันวิ่ง ฮาฟมาราธอนนานาชาติ 📍ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 04.00- 10.00 น. ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี 🏆ระยะการแข่งขัน -ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. (รุ่นอายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ )
Read More

Fly to Run 2018

วิ่ง ให้หมาได้ วิ่ง – Fly to run 2018 กิจกรรมงานวิ่งนี้ที่ศูนย์ราชการ วันอาทิตย์ที่ 22/7/2561 9K (450 บาท) start 6:00 น. 5K (400 บาท) start 6:15 น. 3K (350 บาท) start 6:30
Read More

Walk and run for 4-legged friends 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปี คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ อาจารย์สัตวแพทย์และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีคุณภาพในหลากหลายสาขาออกสู่สังคมและกระจายไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศดังปณิธานของคณะฯ ที่มุ่งหวังจะผลิตบุคลากรทางการสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสนองความต้องการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในการนี้สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์มหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคณะฯ ทั้งในด้านการส่งเสริมด้านการบริการวิชาการและด้านการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคม จึงได้เกิดความร่วมมือของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากรในการจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อเพื่อนสี่ขา ครั้งที่ 2 เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมภายในและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป
Read More