Day: January 15, 2018

ฟังบรรยายธรรม กับพระราชวิสุทธิประชานาถ

วันที่ 18 ม.ค. 61 นี้ เปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วย อาทิ แป้ง, สบู่, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์การรักษาพยาบาล, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, นมผง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือทุนทรัพย์ (เนื่องจากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำขอความกรุณาบริจาคเฉพาะของใหม่เท่านั้น) มาร่วมรับฟังบรรยายธรรม กับพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี พร้อม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมูลนิธิวัดสวนแก้ว ในตั้งแต่เวลา 13.30 น.
Read More

LACTASOY CHARITY 2018 “อิ่มบุญ…ดนโดน ณ สกลนคร-นครพนม”

แลคตาซอย ขอชวนคุณไป อิ่มบุญ อิ่มใจ ถ้วนหน้า ในเอ็กซ์คลูซีฟทริปงานบุญ เหินฟ้า..เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระ กราบสักการะพระธาตุประจำวันเกิด 2 นคร พระธาตุประสิทธิ // พระธาตุมหาชัย // พระธาตุนคร // พระธาตุท่าอุเทน // พระธาตุมรุกขนคร // พระธาตุเรณู // พระธาตุศรีคูณ // วัดพระอินทร์แปลง // วัดป่าสุทธาวาส
Read More

Right to Clean Air – The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา

“อากาศที่เราหายใจอันตรายแค่ไหน? และระดับไหนถึงเรียกว่ามลพิษที่คุกคามต่อสุขภาพ” จากความสงสัยข้างต้นและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องของกรีนพีซได้นำมาสู่แรงบันดาลใจสร้างสรรค์งานศิลปะ ภายใต้หัวข้อ “Right to Clean Air – The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา” นิทรรศการศิลปะจัดวางและภาพถ่ายนำเสนอภัยคุกคามของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่รังสรรค์ขึ้นจากฝุ่นหลากหลายแหล่งที่มาโดย เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินผู้จับฝุ่นมาเป็นผลงานศิลปะ ที่จะนำมลพิษทางอากาศที่เรามองข้ามมาทำให้กลายเป็นงานศิลปะที่แฝงด้วยความเศร้าแต่สวยงาม นิทรรศการ “Right to Clean Air – The Art Exhibition ขออากาศดีคืนมา”
Read More