Day: January 5, 2018

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “กาวยประภา: Poetry of Light”

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “กาวยประภา: Poetry of Light” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิ นไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2559 – 2560 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ เปิดให้เข้าชมวันนี้ – 04 มีนาคม 2561 ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 copyright : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   วันที่จัดงาน
Read More

นเรศวรแคมป์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 15

รับสมัครการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “นเรศวรแคมป์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 15 11/5 km 11 km – 350 THB – TBA am 5 km – 250 THB – TBA am วันที่จัดงาน 28 มกราคม 2561 เวลาจัดงาน 6.00 –
Read More

Outdoor Fest Sprint Run 2018

Outdoor Fest Sprint Run 2018 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ระยะแข่งขัน 5 กิโลเมตร ณ สวนลุมพินี ชิงเงินรางวัล Top 3 ชาย/หญิง มูลค่ารวม 30,000 บาท สนามวิ่งระยะสั้นที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้บันทึกสถิติตนเองผ่านระบบชิพจับเวลา ในการวิ่งสองรอบของสวนลุมพินี รับจำกัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น พร้อมรับฟังนักวิ่งคนดัง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การวิ่งและชมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่
Read More