2 พ.ย.61 คอนเสิร์ต หนุ่ม กะลา

2 พ.ย.61 คอนเสิร์ต หนุ่ม กะลา

บัตร 100
ซื้อบัตรล่วงหน้า สำรองโต๊ะ
☎02-933-1768-9

จัดโดย ชายคาพักกาย

https://www.facebook.com/chaikaphakkai/