เย็นย่ำกับดนตรีบำบัด Relax and Unwind เพื่อผ่อนคลาย

เย็นย่ำกับดนตรีบำบัด Relax and Unwind เพื่อผ่อนคลายและดูแลร่างกาย-จิตใจในระดับลึก

End the day in harmony and love for the body and soul with
CRYSTAL SINGING BOWL with Tua and Nudang

วัน:
อังคารที่ 3, 17 กันยายน 2562
อังคารที่ 2, 9 ตุลาคม 2562
อังคารที่ 5, 19 พฤศจิกายน 2562
อังคารที่ 3, 17 ธันวาคม 2562

Date:
Tuesday, September 3, 17
Tuesday, October 2, 9
Tuesday, November 5, 19
Tuesday, December 3, 17

เวลา วันละสองรอบ
17.00-18.30 น. และ
19.00-20.30 น. ของแต่ละวัน
(เลือกได้ตามวันเวลาที่เหมาะกับวิถีชีวิตของคุณ)

Time: 2 sessions on each day- either
@ 5.00-6.30 p.m. or 7.00-8.30 p.m.
(pick the dates and choose the session that suits your lifestyle or attend all 6 sessions!)

สถานที่: ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย เชิงสะพานหัวช้าง (ตรงข้าม VIE Hotel) BTS สถานีราชเทวี กรุงเทพฯ

Venue: Meeting room 2, 6th floor, The Church of Christ in Thailand, 328 Phaya Thai Rd. (Rachatewi BTS station) Bangkok

ราคา: 500 บาทต่อรอบ
Price: 500 baht for each session

วิทยากร: ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์) สมะลาภา และพชร บุญชัย

By Thipyanipa Samalapa (Nudang) and Patchara Boonchai (Tua)

ติดต่อ จิตต์อาทร วิสาหกิจเพื่อสังคม
JitAton Social Enterprise

Line@: http://line.me/ti/p/~@aan7855e

www.facebook.com/JitAton.Life

www.instagram.com/JitAton.Life

โทรและไลน์ 0815605384

https://www.facebook.com/JitAton.life/