เพลินมาร์เก็ต

พบกับสินค้ามากมายมาให้ได้ช้อป ชิม ชิล กันในงาน “เพลินมาร์เก็ต ” ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

วันที่จัดงาน 25 – 27 ธันวาคม 2560

เวลาจัดงาน 8.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

http://www.governmentcomplex.com