เทศกาลหนังสืออุดรธานี ครั้งที่ 4 ความทรงจำ

ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลหนังสืออุดรธานี” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

 

วันที่จัดงาน 1 – 10 ธันวาคม 2560

เวลาจัดงาน 10.30 – 21.00 น.

สถานที่จัดงาน ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

https://www.facebook.com/CentralPlazaUdonthani/