เดินและวิ่ง สุขกาย เสริมใจ ใส่ธรรม ครั้งที่ 2

> เดินและวิ่ง สุขกาย เสริมใจ ใส่ธรรม ครั้งที่ 2 <<

พุทธมณฑล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
10/4 km

10 km – 400 THB – 6:00 am
4 km – 400 THB – 6:00 am

มูลนิธิ ๑๐๐ ​พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนในกิจการของมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณพุทธมณฑล

วันที่จัดงาน 24 มิถุนายน 2561

เวลาจัดงาน 06.00 – 09.00 น.

สถานที่จัดงาน พุทธมณฑล

https://www.facebook.com/WingNaiDee/