อบรม & เจรจาธุรกิจ กับ the MALL GROUP – Gourmet Market และ Home

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เจรจาธุรกิจ กับ THE MALL GROUP • Gourmet Market และ Home Fresh Mart | 20 ก.ย. 61 @Boardroom 2 4, QSNCC

 

Highlight ในงาน
• อบรมเรื่องการประยุกต์ใช้บาร์โค้ดในค้าปลีกและกรณีศึกษา โดย สถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Session 1
บรรยายโดย ทีมวิทยากร Gourmet Market และ Home Fresh Mart
• แนวโน้มพฤติกรรม
• ประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย
• การร่วมพัฒนาสินค้า
• การเตรียมตัวก่อนนำสินค้าเข้า และ ข้อกำหนดของบริษัทฯ
• ถาม – ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

Session 2
• เจรจาธุรกิจ กับ Gourmet Market และ Home Fresh Mart
• ผู้ประกอบการ แนะนำผลิตภัณฑ์ และเจรจาธุรกิจ เพื่อจำหน่ายใน Gourmet Market และ Home Fresh Mart

 

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย
• อาหารสด (Food Vegetable)
• ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ทั่วไป และ OTOP SMEs)
• สินค้าบริโภค
• ผลิตภัณฑ์สปา (Spa Products)
• อาหารว่าง ขนมคบเคี้ยว (Snacks)

https://www.facebook.com/BusinessMatching/