หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างเหนือชั้น รุ่น4

ในปัจจุบันภาครัฐ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานมากขึ้น ได้มีการแก้กฎหมายหลายฉบับ และ ในปี พ.ศ.2560 ก็ได้มีการออก พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2560) โดยเพิ่มบทลงโทษที่หนักขึ้น ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และขณะนี้
ยังมีการนำเสนอร่างกฎหมาย เกี่ยวกับการกำหนดอายุเกษียณ ของลูกจ้างให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 นี้ เราจึงควรเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง รวมทั้งทำความเข้าใจกฎหมายเดิมให้เข้าใจ ถูกต้องชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ที่อาจเกิดขึ้น อันอาจทำให้ ถูกสไตรค์ ถูกฟ้องร้อง เสียชื่อเสียง บางแห่งถึงขั้นต้องปิดกิจการ อันอาจสืบเนื่องมาจาก ผู้รับผิดชอบขององค์กร ไม่รู้ลึก รู้จริงในแนวทางการบริหารคน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหลักจิตวิทยา หลักสูตรนี้สอนโดย ผู้ที่มีประสบการณ์ ทั้งเรื่อง “การบริหารคน” และ “กฎหมายแรงงาน” มากว่า 20 ปี ที่จะทำให้ท่านสามารถใช้กฎหมายแรงงาน ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งถูกใจพนักงาน และ ผู้บริหาร

……………………………………………………

วิทยากร : อ.ปุญชรัสมิ์เผ่า ศุปัญญเดชากุล
สัมนา : วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
โรงแรม พาลาสโซ. ถนนรัชดา

https://www.facebook.com/siamhr.co.th/