สุดยอดของดีเมืองลำปาง เยือนถิ่นบูรพา

ห้ามพลาด! สุดยอดของดีเมืองลำปาง เยือนถิ่นบูรพา
พบกับสุดยอดของดีเมืองลำปาง เช่น สินค้าเซรามิก ผ้าทอมือ เมล็ดกาแฟ อาหารพื้นเมือง

วันที่ 1-5 เมษายน 2561
แล้วพบกันที่ ศูนย์การค้า แหลมทอง บางแสน

 

วันที่จัดงาน 1-5 เมษายน 2561

เวลาจัดงาน 10.00 – 21.30  น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้า แหลมทอง บางแสน

https://www.facebook.com/Laemtong/