สัมมนา Digital Workforce หัวข้อ Digital Skills & Future Jobs

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Digital Workforce หัวข้อ Digital Skills & Future Jobs เพราะบางอาชีพเตรียมสูญพันธุ์ ขณะที่อาชีพใหม่ส่วนใหญ่ต้องอาศัยทักษะด้านดิจิทัล…เยาวชนไทยต้องปรับตัวให้ทัน

วันที่จัดงาน 21 มิถุนายน 2561

เวลาจัดงาน 12.00 – 16.00  น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมศิริกิตติ์

https://www.facebook.com/commartthailand/