สัมมนา : กบน้อยในกะลา ภาค 2

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ในนามตัวแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย
ขอเรียนเชิญคุณครูสอนเปียโนเข้าร่วมการสัมมนา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระและความสนุกสนาน ในหัวข้อ

กบน้อยในกะลา ภาค 2
Beyond the basics: What more should we teach besides notes, rhythms and dynamics?”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันท์ จันทร์อรทัยกุล

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10:00 – 13:00 น.
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น.)

ณ โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สำนักงานใหญ่ ถนนนวมินทร์

การสัมมนานี้จะใช้เนื้อหาจากเพลงสอบ ABRSM Grade 1-6 และผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอนนักเรียน
ได้โดยตรงเพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นเพลงสอบด้วยความเข้าใจมากขึ้น

หัวข้อการสัมมนา
• Fingering
• Articulation
• Pedal
• Voicing
• Key/Harmony
• Ornament
• Tone production
• Technique

ค่าลงทะเบียน 1,250 บาท
ลูกค้าแผนกหนังสือ ลด 20%
ลูกค้าแผนกสอบ ABRSM ลด 20%
ลูกค้าแผนกสินค้าและบริการ ลด 20%
หากใช้บริการครบทุกแผนกลด 60% เหลือเพียง 500 บาท
(Sponsor โดย จุไรรัตน์มิวสิค และ ABRSM)
• สามารถใช้ยอดเครดิตเงินค่าเข้าสัมมนาจากโปรโมชั่นเปียโนของแผนกขาย มาชำระค่าสัมมนาครั้งนี้ได้

• ผู้เข้าสัมมนาทุกท่านจะได้รับ Certificate จาก ABRSM
• มีหนังสือ และอุปกรณ์ดนตรีราคาพิเศษจำหน่ายในงาน

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
••••••

สมัครเข้ารับการสัมมนา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
จุไรรัตน์มิวสิค แผนกจัดสัมมนา

Tel. 087 497 5757, 081 721 5834, 02 379 0891-3
Line ID: @ChurairatABRSM
Email: ABRSM@ChurairatMusic.com

กรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

https://www.facebook.com/ChurairatMusic/