สัมมนาเชิงวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา ครั้งที่ 4

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society -Thailand โดยการสนับสนุนของ กฟผ. กฟภ. กฟน. ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่จัดงาน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธุ์ 2560

เวลาจัดงาน 08.00 – 17.30 น.

สถานที่จัดงาน http://www.greennetworkthailand.com/solar/

thumb_EXPO_8947