สอนปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ และการปลูกลงดินลงถุง ระบบการให้น้ำในโรงเรือน

#การปลูกเมล่อนโรงเรือนและเมล่อนในระบบไฮโดรโปนิกส์ “ถึงยุคที่สามของการปลูกเมล่อนด้วยระบบเมล่อนไฮโดรชีวภัณฑ์ระบบการปลูกเมล่อนจะเปลี่ยนไป” สอนการติดตั้งระบบการควบคุมการให้น้ำโรงเรือนเมล่อน การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคพื

#การเข้าร่วมกิจกรรม
สมาชิกเฟรชวิลล์ฟาน์มไม่มีค่าใช้จ่าย บุคคลทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม ปกติท่านละ300บาท
ติดต่อคุณเกด 0863802096 นะครับรายละเอียดหรือส่งชื่อมาที่ ไอดีไลน์ FVF2017

สถานที่อบรมเฟรชวิลล์ฟาร์มรามคำแหง118 แยก44

สำหรับสมาชิกเฟรชวิลล์ฟาร์มไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
ฟรี สำหรับเด็กอายุไม่เกิน15ปี
ฟรี สำหรับผู้สูงวัย อายุเกิน 60ปี
ฟรี สำหรับผู้ทุพลภาพ
ฟรี หนึ่งท่านสำหรับคู่สามีภรรย
ฟรี สำหรับสมณะเพศ
ฟรี สตรีตั้งครรภ์

 

วันที่จัดงาน 8 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 9.30 – 15.30  น.

สถานที่จัดงาน เฟรชวิลล์ฟาร์มรามคำแหง118 แยก44

https://www.facebook.com/SamphanPipatworakar/