สวนดุสิตจัดให้ “มาลองมาเรียนภาษาและการสื่อสาร”

สำหรับน้องๆที่มีความสนใจ เข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เอ….แล้ว จะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะ..ยังงง ยังไง

สวนดุสิตจัดให้ อาจารย์ใจกว้าง..”เปิดห้องเรียนให้มาลองมาเรียน ในวิชา Art and Style of Listening and Speaking ศิลปะและลีลาของการฟังและการพูด

โอ้โห…

ระหว่างนี้มาแปลงร่าง สวมบทบาทเป็นนักศึกษาเรียนกันให้พอรู้ สัมผัสชีวิตนักศึกษารุ่นพี่ เพียง 1 วิชาก็จะรู้เลยว่า สาขาวิชานี้ เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เกณฑ์การรับเป็นไง วางแผนการเลือกคณะสาขาในรอบที่ 3 4 นี้ ยังไง

เกริ่นยาวไป นัดเลยละกันนะ 26 มีนาคมนี้จองที่นั่งกันมาก่อน..(เดี๋ยวเต็ม) เวลา 09.00 น. ณ Service Center อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1

inbox มานะ จองด่วนรับจำนวนจำกัด

https://www.facebook.com/SDUServiceCenter/