สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น3

กิจกรรม : “สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น3 ”
จัดโดย : มนตร์อาสา

จุดประสงค์
การสร้างคอนโดปู ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะเคลียร์พื้นที่ในบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ป้องกันหน้าดินพังทลายบริเวณชายฝั่งทะเล ป้องกันภัยธรรมชาติทั้งกระแสน้ำที่รุนแรงรวมถึงกระแสลม ช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ ผ่านกิจกรรมการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างคอนโดปูและปลูกป่าชายเลน บริเวณวัดคงคาราม(วัดบน) บางปะกง ฉะเชิงเทรา

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 06.30 – 19.30 น.

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปบัสพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง)
* สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง พบกันที่ วัดคงคาราม(วัดบน) บางปะกง ฉะเชิงเทรา เวลาประมาณ 8.30 น.

สิ่งที่รวมอยู่ใน 590 บาท
1. รถบัสปรับอากาศ ไปกลับ กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา (กรณีผู้เข้าร่วมไม่ถึง40ท่าน ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเป็นรถตู้)
2. ประกันการเดินทาง
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมอาสา

การเตรียมตัวสำหรับมาร่วมกิจกรรม
1. หัวใจที่พร้อมเติมเต็มความสุข 🙂
2. จิตใจอาสาที่พร้อมไปปรับเปลี่ยนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
3. ร่างกายที่พร้อมลุยกับงานกิจกรรม แต่หากร่างกายไม่พร้อมเรามีทีมงานและเพื่อนๆจิตอาสาคอยช่วยเหลือ
4. ชุดเสื้อผ้าที่พร้อมลุยเลน และเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนกรณีเลอะ
5. ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกาย อาทิ สบู่ ยาสระผม
6. ยารักษาโรคประจำตัว

กำหนดการ กิจกรรม : “สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น3 ”
06:30 – 07:00 ลงทะเบียน (ปั๊ม ปตท.สนามเป้า)
07.00 – 08.30 เดินทางสู่วัดคงคาราม(วัดบน) บางปะกง ฉะเชิงเทรา
08.30 – 09.00 ถวายสังฆทานร่วมกัน ณ วัดคงคาราม(วัดบน)
09.00 – 12.00 วิทยากรให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างคอนโดให้ปูในระบบนิเวศ พร้อมกับให้จิตอาสาลงมือปฎิบัติจริงในพื้นที่ ( สร้างคอนโดปู ปลูกป่าชายเลน เคลียร์พื้นที่ )
12.00 – 12.30 เสร็จสิ้นกิจกรรมสร้างคอนโดปู ทำความสะอาดร่างกาย
12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.30 – 15.30 สรุปกิจกรรม “สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน ” และแลกเปลี่ยนมุมมองจากจิตอาสา
15.30 – 17.00 แวะชมละสักการะศาสนสถานกลางทะเล ณ พระธาตุคงคามหาเจดีย์ วัดหงษ์ทอง
17.00 – 19.30 เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการสมัคร
1. อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “สร้างคอนโดให้ ป.ปู คู่ระบบนิเวศป่าชายเลน รุ่น3” สามารถ inboxข้อความ มายังเพจ “มนตร์อาสา” หรือทาง Line ID : @magicvolunteer เพื่อขอรับใบสมัครออนไลน์
2. โอนค่าเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยืนยันสิทธิ์
3. ก่อนถึงวันไปกิจกรรมทางมนตร์อาสา จะแจ้งเตือนการร่วมกิจกรรมอีกครั้งผ่านหน้าเพจมนตร์อาสา
หมายเหตุ
กรณีผู้สมัครโอนเงินยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องขอยกเลิก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร แต่สามารถหาคนมาแทนตัวท่านได้ เนื่องจากทางทีมงานได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้ว และจะนำเงินในส่วนนี้ สมทบทุนกิจกรรมอาสาในโอกาสต่อไป

https://www.facebook.com/MagicVolunteer/