วิ่ง : Petroleum Tech Mini Marathon And Fun Run 2018

วิ่ง : Petroleum Tech Mini Marathon And Fun Run 2018
จัดวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ : ม.เทคโนโลยีศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา
ระยะทาง : 10.5K , 5K
ราคา : 300 บาท , 250 บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณกีรพัชร แก้วมี โทร 083-1901954 , คุณปรีดาพร โทร 096-7178356
Line ID : ptmini2018
Email : ptech.rmutsv@gmail.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/PTechminirun2018/

 

วันที่จัดงาน 18 กุมภาพันธ์ 2561

เวลาจัดงาน 05.00 – 08.00  น.

สถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

https://www.facebook.com/wheretorunwhentoride/