รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน ในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์เอเชีย (VIV ASIA 2017)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สมัครเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน ในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์เอเชีย (VIV ASIA 2017) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ฯไบเทคบางนา (BITEC) สมัครพร้อมสัมภาษณ์ในวันที่ 14-15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
คุณสมบัติ
• อายุ 18-35 ปี
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
• หากสามารถสื่อสารภาษาที่ 3 ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนา Transcript หรือสำเนาผลการศึกษาล่าสุด
4. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
(ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย)

วันที่จัดงาน 14 – 15 มกราคม 2560

เวลาจัดงาน 09.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน ห้องออดิทอเรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.qsncc.com

event_calendar_in_qsncc_website_p2