มินิมาราธอน วิ่งชมป่าทับลานผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่

มินิมาราธอน วิ่งชมป่าทับลาน แห่งผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
งานวิ่งสำหรับคนรักธรรมชาติ ร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับมินิมาราธอน วิ่งชมป่าทับลาน มรดกโลกทางธรรมชาติ แห่ง ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ เป็นนิเวศป่าไม้เขตร้อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ร่วมเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าด้วย 2 ขาของเราทุกคน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้สมาคมอุทยานแห่งชาติและสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เพื่อใช้ดำเนินงานอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสและตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ของประชาชน
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนการทำงานของสมาคมอนุรักษ์มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และสมาคมอุทยานแห่งชาติ
4. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน และวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงแก่ร่างกาย
สถานจัดงาน : The Verona @ ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ค่าสมัคร :
– ทั่วไป 500 บาท จะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก
– VIP 1,500 บาท จะได้รับเสื้อ เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ใบลาน และบัตรชมคอนเสิร์ตงานผืนป่ามรดกโลก 2 ใบ
หมายเหตุ
1. คอนเสิร์ตเริ่มเวลา 18.00 น. วันและสถานที่จัดงานเดียวกับงานวิ่ง
2. เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่ได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก)
เส้นทางวิ่ง 2 ระยะ
– มินิมาราธอน 10 กม.
– Fun Run 3.5 กม.
รับเสื้อ (ณ.สถานที่จัดงาน)
• วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 14.00-20.00 น. (ลงทะเบียนล่วงหน้า)
• วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 05.00-06.00 น.
** เอกสารที่ต้องนำมาด้วย บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงเท่านั้น
** กรณีรับแทนให้ใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงของผู้สมัครเท่านั้น
รางวัล
ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินสดและรางวัล Lucky draw รวมมูลค่า 52,000 บาท
รางวัล นักวิ่งมินิมาราธอนชาย 10 รางวัล
– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท
– รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
– รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 1,500 บาท
– รางวัลที่ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท
– รางวัลที่ 6-10 เงินรางวัลละ 500 บาท
รางวัล นักวิ่งมินิมาราธอนหญิง 10 รางวัล
– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท
– รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
– รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 1,500 บาท
– รางวัลที่ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท
– รางวัลที่ 6-10 เงินรางวัลละ 500 บาท
รางวัล วิ่ง Fun Run 9 รางวัล
– บัตรพักห้อง The Verona @ ทับลาน จำนวน 9 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โทร 02-053-3918 จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น.
จัดโดย
สมาคมอุทยานแห่งชาติ
สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

 

วันที่จัดงาน 13 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 14.00 – 17.00 น.

สถานที่จัดงาน The Verona @ ทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

https://www.facebook.com/WingNaiDee/