มอ.ว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 4

> มอ.ว. มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 <<

10.5 /4 km

 

วันที่จัดงาน 28 มกราคม 2561

เวลาจัดงาน 6.00 – 9.00 น.

สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่

https://www.facebook.com/WingNaiDee/